Seënbede vir Kleinmensies

Kan jy onthou toe jou baba gebore is? Dit was die oomblik toe een van God se
belangrikste beloftes aan jou waar geword het. Die Here het aan Abraham ‘n
soortgelyke belofte vir ‘n nageslag gegee. Daardie belofte lê baie naby aan God se
hart. Jou kind is jou nageslag. Jou kind is die koninkryk van die Here se nageslag.

Die dag wanneer God jou toevertrou met Sy kind, begin jou verantwoodelikheid om hulle groot te maak en om hulle toe te vou met waarheid. Dit is wat God van ons verwag, aangesien ons kinders eintlik Sy kinders is.

Hierdie blad dien om saam te gesels in die wonderlike skatte wat vir ons gegee is om in hierdie verantwoordelikheid te leef en te groei. Ons almal is op ‘n pad waar ons eendag vir ewig saam met God gaan wees. Ons leer soos wat on hierdie pad betree. Hier deel ons baie spesifieke Bybelse waarhede en skrif wat ons kan toepas in 3 kategoriee. Lees gerus deur dit en gebruik die skrif wat gegee word om dit toe te pas.

Jy het die geleentheid om God se woord oor jou kind te verklaar, hom die sleutels wat God vir ons gegee het om die hemele sodoende oop te sluit oor ons lewens en om in liefde en vreugde met God te gesels te leer. Selfs al is jou kleinmensies nog baie klein, kan hulle hierdie goed leer en leef saam met hulle gesinne, sodat dit vir hom net so normaal is as om skool toe te gaan en ander dinge te leer.

Ons bid vir julle en julle kleinmensies vir wie ons so lief is!

Kom ons bring Hemel aarde toe.

Woordverklaring

Dit is waar dat mens word wat jy glo en doen wat jy glo.
Dit is ook waar dat jy word wat jy voor jou hou en wat jy in jou hart koester.

Hierdie gedeelte gaan oor die gloeilamp. Wanneer daar ‘n liggie aangaan binne ons harte nadat ons ‘n waarheid hoor en ons lewe rig in daardie rigting. Wanneer ons ouers iets oor ons kleinmensies spreek en ons in lyn kom met dit deur dit te leef, want dit is God se woord en waarheid.

Daar is ‘n pragtige storie waar Jacob in Genesis 30 ‘n Heilige Gees geinspireerde plan maak toe sy oom Laban hom probeer flous om nie weg te gaan met sy gesin nie. Om gespikkelde en gestreepde bokke te kry plaas Jakob populier takke wat hy met ‘n mes gestroop het in die drinkplekke van die bokke waar hulle gewoonlik ook swanger word. Deur na die gespikkelde en gestreepde takke te kyk terwyl hulle water drink, het die bokke ook gestreepde en gespikkelde babas gekry.

Hieruit leer ons :
1. Ons word wat ons voor ons hou.
2. Wanneer jy God se waarheid voor jou hou, word jou nageslag soos dit wat jy voor jou en hulle hou. Waarin hulle elke dag vaskyk.

God leer ons dat die skepping so inmekaar geweef is dat geloof in ons  harte gevestig word wanneer ons iets hoor … deur ons ore. Romeine 10 : 17 sê dat geloof verkry word deur gehoor en die spesifiek deur God se woord te hoor.

In vandag se mileu met media en sosiale media word mense oorval met opinies en sogenaamde ‘feite’. Mense leef vandag in vrees en ongeloof omdat hulle meer tyd spandeer aan hierdie inligting, wat geen ewigheids waarde het of ooreenstem met God se waarheid nie. Mense kies om die wêreld se waarheid te glo, bo God se waarheid. Negatiewe dinge is ‘n manifestatsie van ‘n wêreld wat nog nie God se woorde in hulle harte gevestig het nie.

Die Bybel sê baie duidelik In Jesaja 55:11
“So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.”

Dit is so ‘n kragtige skrif. God sal doen wat hy gedoen wil hê. God het die heelal so geskep dat die dinge wat jy spreek, wat jy herhaal uit Sy eie mond uit, MOET tot stand kom. Die dinge wat jy spreek uit God se mond uit het reeds in God se dimensies tot stand gekom … jy bring dit aarde toe.

Daar is ‘n pragtige storie waar Jacob in Genesis 30 ‘n Heilige Gees geinspireerde plan maak toe sy oom Laban hom probeer flous om nie weg te gaan met sy gesin nie. Om gespikkelde en gestreepde bokke te kry plaas Jakob populier takke wat hy met ‘n mes gestroop het in die drinkplekke van die bokke waar hulle gewoonlik ook swanger word. Deur na die gespikkelde en gestreepde takke te kyk terwyl hulle water drink, het die bokke ook gestreepde en gespikkelde babas gekry.

Alles gebeur in geloof.
Dit is nogal vreemd hoeveel tyd mens spandeer om die dinge van die wêreld op skool te leer, maar hoe min mense tyd spandeer om hemelse feite te leer. Net soos wat dit belangrik is om jou “a,b,c’s ” te ken op skool is dit egter van nog meer waarde om dit te ken wat ewig is. Die planne en gedagtes wat God het. Die waarhede wat God in die hemel ingeweef het.
Ongelukkig het mense meer kennis oor hierdie wêreld as oor God se wêreld … hoe jammer!

Daarom moet ons vir ons kinders vertel wat God sê.
Mamma, Pappa sit daardie foon neer, sit die TV af en droom saam met jou kleinmensieoor Jesus. Droom oor Hom, die wonderlike dinge wat in die Hemel gebeur. Vertel hulle wat God se waarheid is en droom oor jou kind se toekoms.

Toets jouself. Hoeveel keer hardloop jy na jou telefoon toe vir inligting teenoor om te gaan sit en delf wat God sê? Hoeveel keer het ons vandag God se woord oor ons kind verklaar in vergelyking met hoeveel keer mens dalk op Facebook was, om te kyk wat ANDER doen? Hoeveel keer was mens op Twitter, om te hoor wat ANDER sê? Kom ons meet onsself en doen wat ons oortuiging is.

Hoekom moet ons waarheid verklaar oor ons kinders?

Kinders moet weet wat God van hulle sê, nie wat die wêreld sê nie. Jy ook. Al is jou kind klein en verstaan hy dit nog nie, kan sy gees dit hoor. ‘n Kind se gees is volwasse en is dit die ewige deel wat resoneer met dit wat waarheid  is.

Wanneer ons hardop ‘n verklaring maak,  maak jy dit duidelik in die  geestes dimensie en die fisiese dimensie wat jy glo. Altwee dimensies reageer tov jou verklaring.

Wanneer ons iets hoor, glo ons dit makliker as om dit te dink. Selfs wanneer ons iets vir ons self sê.

Waneer ons iets glo, verander ons aksies. As ek nou weet dat God ‘n goeie plan vir my lewe het, verander my aksies dienooreenkomstig. Waneer ons onseker is van iets, word ons lewens keuses beinvloed.

Pappa en Mamma.

Spreek God se woord oor jou kinders en jou hele gesin. Jy, pappa en mamma, is God se spreekbuis hier op aarde en God bekragtig jou om te sê wat Hy sê en wat sy gedagtes en planne is vir jou kind.

Kyk onder by die WOORDVERKLARING skakel vir skrif met hierdie skatte van waarheid wat jy oor jou kind kan spreek. Spreek lewe oor jou en jou kinders s’n.

Groei​

Dit is waar dat elke aksie ‘n reaksie het.
Dit is ook waar dat wanneer ons kennis het, ons die regte aksie kan neem.

Psalm 41:2-3 sê die volgende: “Dit gaan goed met die mens wat omsien na die swakke, die Here sal hom red op die dag van nood. Die Here sal hom beskerm en in die lewe hou; die Hele land sal praat oor hoe goed dit met hom gaan.”

Wat is jou verwagting ten opsigte van jou nageslag?

Vra jouself die vraag: Het jy een?
Droom jy oor dit?

Leer jy jou nageslag van die wonderlike skatte, riglyne en koninkryk reels wat
die sleutel kan wees dat jou nageslag, jou kleinmensie in die vervulling kan leef
wat God vir jou as ouer en ook vir jou kinders belowe het?

God het die heelal met sy eie hande geskape. Jou kind is reeds al deur God se hande die dag toe hy geskape is. Dit maak egter dan sin dat jou kind die beste lewe sal hê, en sy roeping sal leef, wanneer hy die skatte van kennis by sy eie ouers sien, leer en dit sy en sy gesin se normale toestand van leef is en word.

In die Bybel is daar sleutels neergeskryf wat ‘n duidelike pad is om die hemele oop te sluit.

Hemele ooplsuit dui op sekere beginsels wat God in die heelal se
skepping ingeweef het … sekere geestes wette. Praktiese fisiese dinge wat ons kan doen, wat dan ‘n sleutel reaksie vanaf God se dimensie het.

Dit is amper soos ‘n pendulum. Wanneer jy in gehoorsaamheid ‘n aksie uitvoer wat gelyk is met God se karakter, word ‘n gelyke aksie in die geestes dimensie uitgevoer wat onsigbaar is, wat met ‘n Goddelike belofte terugkom.

Kan jy sien daar daar ‘n sleutel (‘n aksie) is en dan ‘n reaksie?
Hierdeur wil God kom en die volgende vestig, wanneer ons in gehoorsaamheid hierdie sleutels neem, en die wêreld om ons ooplsuit:

bv : “dit gaan goed met die mens wat omsien na die swakke, …

Wanneer ons hardop ‘n verklaring maak,  maak jy dit duidelik in die  geestes dimensie en die fisiese dimensie wat jy glo. Altwee dimensies reageer tov jou verklaring.

Pappa en Mamma.

Leer jou kleinmensies die sleutels en beloftes wat saam met dit gaan.
Jy, pappa en mamma, is God se verteenwoordiger hier op aarde en God bekragtig jou om vir jou kind te wys hoe om die hemele oop te sluit.

Kyk onder by die GROEI skakel vir skrif met hierdie skatte van waarheid. Leer hulle, maak hulle jou eie en dan ook jou kinders s’n.

Vreugde / Danksegging​

Dit is waar dat jou hart jou hele lewe bepaal.
Dit is ook waar dat jy kan kies wat in jou hart aangaan.

Veugde is die bewys dat jy leef in die krag van God se waarheid, nie noodwendig in die effek wat om jou aangaan nie.

Danbaarheid = Verhouding

Jy weet self hoe lekker dit is wanneer jou kind net sommer so uit sy eie by jou kom siten gesels en sy hart met jou deel. Mens wil sommer na die lekker kuier hulle wegstuurmet iets wat hulle seën en vir hulle lekker is … ‘n bederfie.

God is presies soos ons in daardie verband. Hy kan nie wag om na ‘n lekker kuier ons te bederf met iets wat slegs van Hom af kom nie. Dit is Sy natuur. Hy stuur jou altyd weg met meer in jou hart as wat jy voorheen gehad het. Baie keer doen Hy dan die dinge wat jy nodig het, sonder dat jy vra, want julle het ‘n lewendinge verhouding.

Ek wonder soms … Indien God nooit weer enige iets vir ons doen nie … sou ons nogsteeds met dankbaarheid in ons harte na Hom toe gaan? Wat is die kondisie van ons harte?

Wanneer ons by God sit en altyd eerste dankie sê vir dit wat in ons lewens gebeur, is dit ‘n manifestasie van ‘n verhouding van geloof. Jy sien, as jy begin en gesels oor die dinge waaroor jy danbaar is, maak jy ‘n keuse wat binne in jou hart aangaan. Kies jy om eerstens te wys dat jy sien wat in jou lewe gebeur. Deur in dankbaarheid raak te sien wat God reeds gedoen het aktiveer jy jou geloof.

In vandag se besige lewe sit ons nie genoeg en mediteer oor al die goeie goed wat God al reeds vir ons gedoen het nie. Inden ons dit doen, vestig ons baie makliker hoop in ons harte vir die toekoms.

Nou kan ons met oop harte na God toe gaan en ontvang wat Hy vir ons wil gee.

God gee vir ons ‘n belangrike sleutel in die Bybel in 1 Tessalonisense 5 : 16-18

“Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.”

Vreugde = Geloof

Iemand wat bly is en in vreugde leef is altyd aansteeklik vir die wêreld om hom. Het jy al agter gekom wanneer jy bly is het jy sommer meer moed: jy werk beter, jy het meer geduld, beter planne, meer geloof … God sê vir ons in Filipense 4:4 dat ons ons altyd in Hom kan verbly. Hoekom? Hy is die God wat alles kan doen! As jy jou geloof in Hom sit deur jou in die Here te verbly, weet jy met absolute oortuiging dat Hy die een is wat alles kan doen en in staat is.

“Wees veral versigting wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe”

Wanneer ons hardop ‘n verklaring maak,  maak jy dit duidelik in die  geestes dimensie en die fisiese dimensie wat jy glo. Altwee dimensies reageer tov jou verklaring.

In Nehemia 8:10 is dit baie duidelik dat vreugde ook ons beskutting in God is. Is dit nie ongelooflik dat iets wat lekker is soos vreugde, selfs as beskerming dien vir ons nie? God het werklik net die beste in gedagte.

Pappa en Mamma.

Leer jou kleinmensies dat hulle hart sleutels dra en dat vreugde elke dag sommer in ‘n wonderlike dag verander, ongeag wat om ons aangaan. Jy, pappa en mamma, is God se verteenwoordiger en sien hulle binne in julle hoe om aan God se hart te raak en ‘n verhouding met Hom te hê. Kom ons gaan altyd eerste in dankbaarheid na God toe. Kom ons verteenwoordig hoop. Kyk onder by die DANKSEGGING | VREUGDE skakel vir skrif met hierdie skatte van waarheid. Leer hulle, maak hulle jou eie en dan ook jou kinders s’n.

God se Woord

Woordverklaring Skrif:

Wat julle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly.

1 Johannes 2:27

Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here : voorsped en nie teenspoed nie;
Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!

Jermia 29:11

Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos Ek by Moses was, so sal   Ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie.

Josua 1:5

Moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God.
Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou.

Jesaja 41:10

Die Here sal voor jou uit gaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek  laat nie.Moenie bang wees nie, moenie skrik nie.

Deuteronomium 31:8

Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge. Hulle sal uitspruit soos gras indie veld, soos wilgerbome langs waterlope.

Jesaja 44:3-4

En al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees.

Jesaja 54:13

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. 

Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het

Efesiers 2 : 8-10

Wie my vind, vind die lewe self en geniet die guns van die Here.

Spreuke 8:35

Ek is die Here, Ek het die reg lief, Ek haat roof en misdaad. In my trou sal Ek my volk gee wat Ek beloof het, Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit.

Hulle afstammelinge sal bekend wees onder die nasies, hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat na my volk kyk, sal besef dat hulle ‘n volk is wat deur die Here geseën is.

Jesaja 61 : 8-9

Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê :Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is    alles moontlik.”

Matteus 19:26

Ek is die Here God van al die mense. Is iets vir my onmoontlik.

Jeremia 32:27

Maar laat almal wat by U skuil, bly wees, laat hulle altyd jubel. U beskerm die wat u Naam liefhet, en hulle juig oor U. U laat dit goed gaan met die regverdige, Here, u goedheid beskerm hom soos ‘n skild.

Psalm 5: 12-13

Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê, hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê.

Jesaja 61:4

Die Here sal julle seen en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn

en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

Numeri 6:24-26

Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos ‘n tuin met volop water, soos ‘n fontein waarvan die water nie opdroog nie.

Jesaja 58:11

Groei Skrif:

Dit gaan goed met die mens wat omsien na die swakke, die Here sal hom red op die dag van nood. Die Here sal hom beskerm en in die lewe hou; die Hele land sal praat oor hoe goed dit met hom gaan.”

Vind jou vreugde in die Here, en die Here sal jou gee wat jou hart begeer.”

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom, Hy sal sorg.”

Kom nader aan God, en Hy sal nader aan julle kom.”

Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met die selfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.”

Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref
en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.”

Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm.
Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. ‘n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.”

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie.
Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop”

Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn.”

Vreugde / Danksegging Skrif:

“Wees veral versigting wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe.”
Spreuke 4 : 23

“Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees.
Mattheus 6 : 21

“Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal vir jou gee wat jou hart begeer.”
Psalm 37:4

“Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.”
Mattheus 5 : 8

“Wees altyd bly in die Here, ek herhaal : Wees bly!”
Filipense 4:4

“Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinnaarsklere aangetrek.”
Jesaja 61:10

Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees altyd in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Jesus Christus van julle verwag.
Tessalonisense 5:16-18

“Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!
Romeine 15:13

“Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hom sal die Vader ook liefhê, en ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.”
Johannes 14:21

“Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag.”
Deuternomium 6:5

“Lê julle dus daarop toe om die Here julle God lief te hê”
Josua 23:11

“Om die Here jou God lief te hê, Hom te gehoorsaam en Hom aan te hang, sal vir jou lewe gee en jou lank laat woon in die land wat die Here met ‘n eed aan jou voorvaders Abraham, Isak en Jakob beloof het om aan hulle te gee.”
Deuternomium 30:20

Ons bid graag God se Woord en waarheid oor jou kind elke dag. Bring so Hemel aarde toe.